Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Henkilöstöratkaisut päivittäin muuttuviin tarpeisiin

Työvoimavaltaisissa toiminnoissa, joissa ennustettavuus on haastavaa ja työvoiman tarve vaihtelee päiväkohtaisesti, järkevästi koordinoitu poolimalli tuo tarvittavaa tehokkuutta toimintaan. Barona Logistiikan työntekijäpooli on oikea ratkaisu siinä tilanteessa kun päiväkohtaiset volyymit vaihtelevat merkittävästi eikä työnjohdon aika riitä päivittäin vaihtuvan henkilöstötarpeen resursointiin.

Työntekijäpoolimallilla tarkoitetaan asiakkaalle räätälöityä resursoinnin palvelumallia. Halutessasi huolehdimme siitä, että työntekijöitä on päivittäin tarvittava määrä paikalla ja heidän osaaminen vastaa tehtävän mukaisia vaatimuksia. Työhön osallistuva yhdyshenkilömme huolehtii poolin resursoinnista sekä yhteistyön koordinoinnista.

Yhdyshenkilö vapauttaa työnjohdon aikaa

Yhdyshenkilön toimenkuva räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Työhön osallistuva yhdyshenkilö toimii yhteyshenkilönä asiakasyrityksen, henkilöstön ja Baronan välillä, koordinoi työntekijäpoolia, sopii työvuorot, avustaa perehdytyksessä sekä kehittää toimintaa yhdessä asiakkaan työnjohdon kanssa. Malli helpottaa ja nopeuttaa viestintää sekä tehostaa ja kehittää asiakkaan luona tapahtuvaa toimintaa.

Ota yhteyttä niin räätälöimme sinulle sopivan ratkaisun!