Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Järkevällä ulkoistuksella pitkän aikavälin hyötyjä

Kaikkea ei tarvitse, eikä ole järkevää tehdä itse. Ulkoistus on järkevää ja kannattavaa oikeista syistä, oikein toteutettuna. Toiminnan ulkoistus vaatii toimijalta kokonaisosaamista. Barona Logistiikka on keskittynyt ulkoistusratkaisujen suunnitteluun, muutoshallintaan ja ulkoistettujen palveluiden tuottamiseen. Yhdistämme monipuolisen henkilöstöpalvelualan HR-osaamisen logistiikan toimialakohtaiseen asiantuntijuuteen, kokemukseen vaativien muutoshankkeiden toteuttamisesta sekä ketteriin ja asiakaslähtöisiin ratkaisuihin. Järkevällä ulkoistuksella asiakkaan on mahdollista saavuttaa laadullisia ja taloudellisia pitkän aikavälin hyötyjä.

Tehoa liiketoimintaan

Ulkoistettujen ratkaisumallien avulla yritys voi keskittyä omaan ydintoimintaansa ja suunnata resurssinsa tehokkaammin. Räätälöimällä ratkaisut yrityskohtaisesti saavutamme parhaan laadun ja tehokkuuden ulkoistetulle toiminnalle. Toimitusvarmuus ja laatu ovat toimintamme keskeiset tekijät. Toimintaamme tukevat myös tehokkaat järjestelmät.

Ulkoistuksessa yrityksen toiminnon operatiivinen vastuu siirtyy Baronalle. Kokemuksemme mukaan toimintoa saadaan pitkällä aikavälillä kehitettyä parhaiten, kun se tapahtuu vahvassa yhteistyössä yrityksen kanssa. Suoritteeseen perustuvan hinnoittelun myötä yrityksen on mahdollista karsia turhia kiinteitä kustannuksia ja muuttaa kustannukset muuttuviksi.